Accounting

כותרת:

חשבונאותספירת מילים:

332סיכום:

אם וכאשר אתה פותח גורמי, רק שלך לתחום את הטכנולוגיה בתוכה כל אחד מתכוון להתיז לחשבונאות ולתשלום מיסים. מספר הבחירות הן כדלקמן דרך המזומנים ודרך הצבירה.

מילות מפתח:

חשבונאות, מיסים, תוכנות ואפליקציות, הדרכים, מקומות מגורים, חבות, הונאה,
תכנון המאמר:

כאשר החברה שלך פותח גורמי, שלך לסייג רק את הדרך בתוכה העסק שלך מתעצם להתיז לחשבונאות ולתשלום מיסים. https://www.bookmarking.co.il/2703/%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%98%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%98/ הבחירות הן כדלקמן דרך המזומנים ושיטת הצבירה.שיטת מזומנים
אם הנכם מבררים על פשטות, השיטה שנקראת המזומנים מהווה אני מנחש הבחירה החשבונאית הכי טובה המשפחה. ככלל, יהיה בידכם לתבוע פרנסה וניכויים כשיקרה עלות הטיפול מתקבל במציאות אם מיושם. זה הזמן מיוצג מההבטים הטובה ביותר עם דוגמה.שמישהו פותח המשרדים מינורי ובא בחשבון לקחת כרטיסי הזמנה ונייח. שמי מקבל את המוצרים ומשלם את אותן החשבונית כאשר אתם בתהליך -18 בנובמבר 2007. בשיטת המזומן שאחד יכול לנכות את אותה העלות בדוח המס שלי לשנת 2007.מתופעל תאגידיים המוגבלים מלהשתמש בדרך המזומנים. תאגידי C בעלי זכאות לרשום באופי המזומנים אלא אם וכאשר קיים אליהם תשואות ברוטו של הרבה פחות דרך -5 מיליון דולר אמריקאי לשנה מוגדרת. פירמות שירותי ניקיון מקצועיים רשאים להתיז באופי המזומנים חפים הגבלה, לעומת שתאגידים חקלאיים יכולים לפצות הינו אם וכאשר סכומי הכסף ברוטו הינן קלוש דרך -25 מיליון דולר אמריקאי. חל איסור על אודות מקלט מס להתיז בדרך המזומנים.דרך צבירהדרך הצבירה לחשבונאות לוגיסטית מורכבת יותר. בתבנית טכנולוגיה הויזואלית זו, ההתמקדות תוך כדי הזמן ש נוצרה ההוצאה, עדיף שלא יהיה שולמה. אפילו שזה אולי כן ואולי לא נראה הבדל קטנטן, הגיע יכול לבלות הרס עם הספרים שלך ואת נפשך.דרך הדוגמה הישנה של העסק, נניח שגם אני מזמין כרטיסי ביקור ונייח ב -18 בדצמבר 2006. שאחד מקשיב המוצרים ב -30 בדצמבר, והוא לא אשלם את אותו החשבונית עד ל 20 בינואר 2007. מתי אפשר לתבוע את אותם ההוצאה? זה הזמן תלוי כמה זמן התרחשו ביצועים כלכליים.אפילו, ביצועים כלכליים מתרחשים כאשר סחורות או מוצרים יש אפשרות לך. בדוגמה לעיל, יהיה אפשרי לטעון שהרי ביצועים כלכליים שיש כשיקרה כרטיסי הביקור והנייחים נמסרו במחיר החשבונית בעת -30 בדצמבר. על כן, אוכל לנכות את כל ההוצאה לשנת המס 2007.בסגירהכפי שאתה יוכל לדעת, שיטת המזומנים הינה הקלה מאד בקי כמה הדרכים החשבונאות. במטרה לסייג את אותה הטכנולוגיה הטובה ביותר בשביל אתה, שוחח בנות מדביר מוסמך בטווח המס.

g