Addiction_in_Any_Form_is_Abnormal

התמכרות בכול תמונות שהוא חריגה

462
סיכום:

התמכרות הנו למעשה דבר בעלות הידרו כולל בתוכו היבטים ייחודיים. בדיקות ומחקרים בריאותיים גילו כיוון לכל אדם אם וכאשר מיוחדת מתופעל התמכרות. אנשים מנהלי השתלטות מוזרה או לחילופין אובססיביות לכל דבר, זה מכורים.

מילות מפתח:

התמכרות, התמכרות לסמים, סמים, התמכרות לניקוטין, התמכרות לאלכוהול, התאוששות התמכרות, תחזוקה בהתמכרות, התמכרות להימורים

גוף המאמר:


התלות הפסיכולוגית והפיזיולוגית עם חומר עד בפרקטיקה היא ההגדרה הרפואית על ידי המונח התמכרות. התמכרות היא בעצם כמיהה חזק בלתי נשלטת למשהו – אובססיה קינקית הן לא תקינה לדברים. אדם בנות התמכרות נתפס מכור.

התמכרות מהווה כפי שהוזכר דבר מה בנות הידרו מי שהוא בעל היבטים יחודיים. בדיקות ומחקרים בריאותיים גילו שכן לכל אדם אם ספציפית יש התמכרות. כאלו עם השתלטות מוזרה או אולי אובססיביות לכל דבר, אכן מכורים. מחקרים שנעשו בתחום רפואיים גילו וגם סוגים וצבעים נוספות של התמכרות מלבד אלכוהול, ניקוטין וסמים.


בהתאם ל הקהילה הרפואית, בדרך כלל ישנן 2 סגנונות התמכרות. קודם נמצאים ההתמכרות הגופנית, או לחילופין תלות ידנית והתמכרות פסיכולוגית. הסוג הבא נקרא פסאודו-התמכרות.

חברת תמלול פיזית: התמכרות בבטנך המכור נעשה תלוי פיזית בחומרים או בסמים משכרים. כמו זה התלויים בטבק אם בעישון מסוגלים לענוד מהתמכרות לניקוטין. עוזרות דיפסומניים מסוגלים לשים מהתמכרות לאלכוהול.

התמכרות לסמים תרתי משמע מהווה התמכרות לסמים יחודיים. התמכרות לסמים מהווה סיטואציה התמכרות קיצוני הנובע משימוש בסמים. שימוש בסמים הנו נוהג נפוץ בו מתעללים בסמים מסוימים למשל קוקאין, אמפטמינים, מתאמפטמין, אופיאטים (הרואין, מורפין וקודאין) ומשלשלים – תרופות שמקורן בסמים. יש ויכוח בדבר הרעיון המרכזי שעומדות לסווג חומרי הדברה שנמכרים בחופשיות למשל אלכוהול וניקוטין כסמים מורכבים, מכיוון ששניהם מושפעים לאחוזי תמותה מצויינים.

התמכרות פסיכולוגית: משמעות המושג פשוטו כמשמעו התמכרות פסיכולוגית לדברים או לחילופין פרקטיקות מסוימות. מידי פעם יש כאלו שאובססיביים בצורה ניכרת למנהגים דוגמת הימורים, אוכל, מינו של, פורנוגרפיה, מחשבים, עבודה, קניות, מחירים וכיוצא בזה ‘. ואפילו 2 שהדבר חושבים שזה אבסורדי, כמו זה אלו כפי שהוזכר יכולים לשים מהתמכרות להימורים, התמכרות לאוכל, התמכרות למין, התמכרות לפורנו, התמכרות למחשבים, התמכרות להתחיל לעסוק, התמכרות לקניות והתמכרות לבילוי בהתאמה. כמו זה המכורים לצריכת מרכיב מזון עסוקים באופן משמעותי באכילת יתר ואכילת יתר הנו התמכרות לאוכל. אנשים אלו מכונים מידי פעם בלעג בבחינת מזון אלכוהולי. נרקיסיזם הינה ואלו נדמה לנו שהוא התמכרות.

התמכרות לפסאודו מהווה המצב וש מטופל מגלה משחק ברשת של גילוי סמים בדומה להתמכרות פסיכולוגית; יחד עם זה, הצורך מרגישה בעיות רציניים או לחילופין תסמינים מגוונים במצבים כמו אלה. ההתנהגות הרגילה מתחדשת ברגע שהכאב שקע.

התלות הגופנית בכלי דוגמת התמכרות לסמים, התמכרות לניקוטין והתמכרות לאלכוהול זכאית לרוע המזל פעמים רבות להביא לתוצאות קטלניות בהרבה.

התמכרות שלכל החזות שהיא הנו סימן לחריגה הדורשת תחזוקה מיידי. התמכרות היא הפרעה, איזה מה יהיה אפשרי לטפל בבטנך. מצויים 5 יקר בידי ממשי עזר להתמכרות אם מרכזי שיפוץ מעניקים תחזוקה בהתמכרות בכל רחבי הבריאה . תחזוקה בהתמכרות לסמים מסורתי תלוי לציין טיפול התנהגותי, תחזוקה תרופתי או אולי שילוב בקרב שניהם.

אנשים הסובלים מסימפטומים כלשהם בידי התמכרות צריכים לחדש להחלקה ערב שהתמכרותם תתקדם השוררת.
g