הלימודים של משכנתא קנדיים

542סיכום:

למכירה אצל ימינו, מחזיקים ואפילו מנהלי דירות בקנדה נתפסים על ידי דרישותיו למזער דיו ממון למקדמות. היעד היא בעצם לא גדולה. מסלול של לימודי המשכנתא הקנדיים יורדים ומחירי הנדל"ן בעיצומם.

על מנת לכסות את אותן הדרישה הכבד למשכנתאות רבות, המלווים התאימו שיטות גמישות, דוגמת הורדת לימודי המשכנתא הקנדיים והעלאת מוצרים טריים לרוב.

הדרכה משכנתא קנדי ​​מסורתי יהווה הלוואה המחייבת את אותם …מילות מפתח:

משכנתאות, משכנתא קנדית

הפקת המאמר:

בשווקים בקרב ימינו, מעסיקים ואפי’ עם מקומות מגורים בקנדה נתפסים בידי הרצון למזער מספיק ממון למקדמות. הסיבה היא קטנה. הלימודים של המשכנתא הקנדיים יורדים ומחירי הנדל"ן בעיצומם.

על מנת לכסות את הדרישה הכבד למשכנתאות נוספות, המלווים התאימו טכניקות גמישות, דוגמת הורדת מסלול של המשכנתא הקנדיים והעלאת פריטים להתחיל בכל המקרים.

שיעור משכנתא קנדי ​​מסורתי יהיה הלוואה המחייבת רק את הקונה לדמיין 20 אחוזים משווי הרכוש במזומן. תמלול חברת משכנתא קנדי ​​שכזה תובע מחיר כסף ניכר אילו מה הצד החזק ענפים.

חפש סביב לימודי משכנתא קנדיים שפויים

קניות בנושא מסלולי המשכנתא הקנדי יכול להוריד את כל המחירים של המקדמה. אלו שיש להן במעט מחקר, הרוכשים יכולים אפילו ללכת לשיעורי המשכנתא הקנדייים והריבית בקרב הבנקים הממשיים ולקבל כעת ש בפחות, בערך רעיון אחוז זכוכית או אולי לעיתים יותר.

לדוגמה, בית עסק משרד התיווך הקנדית במונטריאול, Multi-Prets Hypotheques מוכרת כעת ללקוחותיה הדרכה משכנתא קנדי ​​לחמש שנים רבות של 5.1%. הגיע זול בהשוואה לבנקים אחרים שהציגו לימוד משכנתא קנדי ​​של 6.5 אחוז. זה הזמן מורה למעוניינים לצמצם אלפים רבים שקל בשיעורי המשכנתא הקנדית ובריביות לבדו במהלך את החיים של ההתח סביר.

הורד את אותם לימוד המשכנתא הקנדית בהלוואות CMHC

שיטת נוספת להוריד אחר התואר ב המשכנתא הקנדיים ולמזער את אותם איכות המזומנים שהינכם מניח הוא לקבל משכנתא מבוטחת של קנדה למשכנתאות ודיור (CMHC). משכנתא מבוטחת בין השנים CMHC זכאית לצמצם את כל הדרכה המשכנתא הקנדית ואת המקדמה ל -5 אחוזים. שיעור המשכנתא הקנדי דבר זה קטן בתהליך של -20 אחוז מהלוואות המשכנתא המסורתיות.

במחיר משכנתא מבוטחת בשנת CMHC, כל אחד משיג הלוואה של ובינהם רוב ההלוואות הקיימות פרט לכך אנו מקבל ביטוח מ- CMHC הכול על מחיר ההתח השני, שהיא ההפרש מכיוון שיעור המשכנתא הקנדי המסורתי של 25 אחוז אל ה התמחור בעצם שהנחת . טיפים לקבלת ביטוחים CMHC כרוכה בתשלום ברורה פעמי לבדו בשיעורי המשכנתא הקנדיים הנעות מצד אחוז לשם -3.25 אחוז מסך ההלוואה, מותנה בגודל המזומנים שהונחו.

שיעורי משכנתא קנדיים נורמלים יותר אלו שיש להן משכנתאות אינן סטנדרטיות

הפחתת הדרכה המשכנתא הקנדית של החברה שלכם היא מושגת וכדלקמן על ידי רכישה במשכנתאות אינם סטנדרטיות. שחקני שווקי פיננסי אגרסיביים כגון Torontos Xceed Mortgage Corporation מציעים הלימודים של משכנתא קנדיים שפויים להפליא ותשלומי מקדמה מינימליים.

שמקבלים משכנתא הן לא סטנדרטית נכונה לצרכנים מנהלי כוחות השתכרות רחבים אילו במקצת חומרי הון. מכיוון שיש להם לא הרבה מקומות מגורים לגיבוי, המלווים עלולים להעלות את אותו מסלול של המשכנתא הקנדיים סביר כשיקרה הנם תרים אחר הלוואות. דוגמת, יזם שנכסיו מושקעים במדויק בעסקיה וכרחה לקצוב הלוואה. הסיכויים שלה לקבל חזרה לימוד משכנתא קנדי ​​נמוך להלוואה מסורתית הם קלוש בהשוואה לקבלת שיעור משכנתא קנדי ​​מופחת ממשכנתא הן לא סטנדרטית.

מלווים של הלוואות אינן סטנדרטיות יכסו את אותם סכום הרכישה בידי הנכס הנרכש שברשותכם, וישאירו עבורנו חיסכון ניכר בשיעורי משכנתא קנדיים גבוהים ומקדמה לא מעטה. למרות זאת, המלווים יתנו גיבוי כספים אלא באופן סך ההתחייבויות הכספיות החודשיות של העבודה (חוב, ריבית, מיסים וכו ‘) הן לא מצויינים מ- 40 אחוז מההכנסה החודשית של העסק שלכם.

g