סביבות פעילות נפוצות על ידי ESL

המלץ בדבר עמוד עמוד תלונות הדפס מאמרשתף קישור הגיע בפייסבוקשתף עמוד זה הזמן בטוויטרשתף מאמר הגיע ב-Linkedinשתף לינק זה הזמן ב-Deliciousשתף לינק הגיע על Diggשתף עמוד זה על אודות Redditשתף מאמר זה ב-PinterestExpert מחבר D F Dalton
כאשר העסק שלך משנן רק את המערכת של זכוכית עשרה תנועות, העסק שלך מתוכנן למה ששואלים האמיתית: והיה אם מישהו עלול להעסיק במהירות את אותם התנועה הרצויה כמעט לכל הברה והברה? באותה שיטת בו דוברי שפת והיה אם שולטים בנקודות העדינות בידי בכל שפה: הדרכת חוקי אצבע בסיסיים; למידה של רשימות בסיסיות בקרב חריגים; וניחוש, ללא חשש, כאשר פנימיים מחכה מול מילה מעניינת.

זו מספיק כללי אצבע עבור במרבית המילים המוכרות באנגלית.

1. במרבית ההברות מתעוררות בעיצורים. חשבו הכול על הברה קצרה שמסתיימת והן בעיצור, והברה ארוכה תמה בתנועות (כולל ה’ השקטה).

2. בהברה קצרה, A, E, וגם אני משמיעים בדרך כלל אחר הצלילים של A, E ו-I קטנים (“aa”, “eh”, “ih”).

3. בהברה קצרה, O למרבית משמיע צליל אצל A רב (“אה”), אלו מ משמיע צליל בידי O לא ארוך בניו אינגלנד (“aw”); ו-U לרוב משמיע צליל בידי schwa (“אה”).

4. בהברה ארוכה, כל כך התנועות אומרות את שמם (“אי”, “אי”, “איי”, “אוי”, “יו”), מעבר U, שלעתים קרובות עובר ל-U ממושך (“או”).

5. במילים שמקורן בשפות רומנטיות או לחילופין מזרחיות, השתמש בתנועות הקלאסיות, הטהורות (“אה”, “אי”, “אי”, “אוי”, “או”).

6. בהברות קצרות אינם מודגשות, השתמש בשווה אם לא מצוין כלום שונה.

בהברות רבות, A, E, וגם אני משמיעים בדרך כלל צליל דיפתונג, המורכב מקול ארוך (כלומר, E, I, עד A ממושך, בהתאמה), ואחריו I מועט באופן משמעותי (“ih”). הגיע אני בקושי מורגש, אבל יוצר את אותו ה”טונג” המינורי המוכר באופן יחסי לאנגלית אמריקאית. (כדי לחקות את הטוואנג החזק שנתיים בקרב דרום אמריקה, שכיח העצום את כל הצליל זה בהחלט.) באפשרותכם לתמלל את אותו הללו “אי-איה”, “אי-איה” ו-“אה-איה”; ניצול ב-I ממושך דבר שבשגרה הוא ואלו להדגשה (“עין-אי”, “אי-אי”, “אה-אי”); וגזירת ה-I יש בדיבור קצרצר (“ey”, “ee”, “aee”), שהוא התעתיק המשמש לעיל. תמלול הקלטות זכור שכן “h” מציין קל נוי תנועות אך לא מבוטא.)

הגיע היסודות! בכל שאר צלילי התנועה הינם דיפתונגים, איות מרתקים עד חריגים (שוברי טיפים אם מילות ראייה, שניתן לשנן את החסימות ברשימות קצרות).

תרגיל

תרגל את אותה סביבות התנועה הבסיסיות בקבוצות המילים הבאות.

ששת צלילי התנועות הבסיסיים על ידי הברות קצרות מופיעים במילים טפיחה, פט, בור, פוט, להכניס ופוט: קצר A, קצר E, זריז I, ארוך A (או מועט O), לא ארוך U ו-schwa.

ששת צלילי התנועות הבסיסיים בקרב הברות רבות מתפרסמים במילים E אילמת (ה-E הן לא נשמעת אלא מתפקדת כ להארכת התנועה הראשונית, ממרחק), כגון בזוג, מט, קרדית, מוטה, אילם ומוט: ממושך E, ממושך I, רב A (בתוספת מועט I), O רב, Y פלוס U ארוך ו-U רב.

הקצר O מאוית לרוב “או” (ציפורן, חוק, גולמי) או שמא “או” (תפוס, הונאה, מתוח). U זריז מאוית ברוב המקרים “oo” (הוד, מבט, פיח), איזה מכיוון ש-U ממושך מאוית ברוב המקרים וגם “oo” (מצב רוח, איום, שן), מותקן להכיר של לפרטים נוספים סוגים המילים האלו בידי שינון רשימות. U קצרצר מאוית “ou” במילים יוכל, שהמזוזה, היה; הגיע מתומלל “אוי” כדי לשאת אחר בבירור מהתנועות האחרות.

תנועות האומרות את אותה שמותיהם

מותקן לשנן רק את הצליל ההתחלתי אצל יותר מידי זוג צעיר תנועות נושא לפניכם. שילובים שונים הנם אינטואיטיביים; החלק שלהם עקביים יספיק מתוך מטרה ליטול קלים; כמה מוצאים לנכון לימודים מעמיק 2 שנים. חוץ מ חמש התנועות, האות השנייה אצל צמד תנועות תהיה והן בכל זכוכית שבירה מהתנועות למחצה H, W, או שמא Y, או שמא E אילמת.

נירוונה E הנו הדרך הנפוצה ביותר בידי הכלל, “כששני תנועות מתכוונים, הראשוני מדבר”. התנועות המקדימה מספקת את אותם דרכי ההברה הארוכה המצע (שמו), ואילו התנועה השנייה שותקת:

A_E דוגמת בחבר “מייט”, ארנב, מקל.

E_E דוגמת במטה “פגוש”, פה, סצנה.

I_E ובינהם ב-mite “maeet”, שכירה, סינוס.

O_E למשל ב-mote “moht”, רוכב, קונוס.U_E למשל באילם “myoot”, גס רוח, דיונה.

שילובים נוספים העומדים בחוק זה הינם בערך. מקובל תן וותק את כל התנועה הראשונית לכל שורה מתוך מטרה למצוא רק את הצליל הראוי.

AE למשל ב-tael “teyl”, אווירי, מערבולת.

AI כגון בזנב “טייל”, מוסמך, באופן ישיר (לעיתים זרות “aee” למשל במעבר, איולי).

AY למשל במגש “טריי”, יום, להישאר (לעיתים זרות “איי” כמו באיי, באיו, פפאיה).

EA כגון ב”סליל” ממשי, חרוז, ממוצע (פחות עיתים “אה” כמו בלחם, ראש, מזג אוויר).

EE למשל בסליל “סליל”, ציוץ, עץ.

IE ובינהם אודות “טאיד”, שקר, פאי (לעתים קרובות יותר “אי” במילים ברור הברה דוגמת בדרך כלל, צער, spiel; לפרקים קרובות שנתיים “אי” במילים אחרות).

OA כמו בקרפדה “טוד”, מעיל, עז.

OE כמו ב-toed “tohd”, איילה, סלו.

הו דוגמת בנו “נו”, הו, מצות.

UE כמו ב”טרו” ממשי, כחול, תביעה.


ממשק גולש כמו בפרי “פרוט”, שיוט, מיץ.

וכן, התעתיקים של 5 צלילים מציעים למרבית את אותן האיות המקובלים מאוד על ידי הצלילים, במילים אחרות “אה”, “אוו”, “אי”, “איי”, “אוי”, “אוי”. (התמלולים האחרים הן לא איותים נפוצים באנגלית.) EY מבוטא לפעמים רחוקות יותר “ee” (כמו בוני, דבש, משלו, לימי, גלגלת); ו-OO מהווה קצת oמבוטא קורה שאנחנו קרובות “אוה” (כמו בספר, רגל, מכסה מנוע, מבט, פיח).
g